2022-09.15_BG SỈ CẤP 1
Email: infohochiminh@nambac.vn
Người phụ trách NGÔ KIM THUẬN
Cập nhật gần nhất 27/05/2023
Thời gian hoàn thành 18 phút
Thành viên 3
KHÓA HỌC THƯƠNG HIỆU
    • 🏆✨GMB – THƯƠNG HIỆU UY TÍN ĐẾN TỪ NHẬT BẢN✨🏆
    • Câu hỏi thương hiệu GMB
      4 xp