2022-09.15_BG SỈ CẤP 1
Email: infohochiminh@nambac.vn
Người phụ trách NGÔ KIM THUẬN
Cập nhật gần nhất 13/04/2023
Thời gian hoàn thành 3 giờ 23 phút
Thành viên 3
KHÓA HỌC KỸ NĂNG 2023
 • Tổng quan
  • Tổng quan Bài mở đầu
 • Bài 1: Căn bản về khoá học thần kinh
  • Bài 1 Căn bản về khóa học thần kinh Bài 1 phần 1
  • Bài 1 Căn bản về khóa học thần kinh Bài 1 phần 2 Đào tạo cho Ras của bạn mỗi ngày
  • Bài 1 Căn bản về khóa học thần kinh Bài 1 phần 3 Nguyên lý kiến tạo tài năng
  • Bài 1 Căn bản về khóa học thần kinh Bài 1 phần 4 Kiểm soát hành vi
  • Bài 1 Căn bản về khóa học thần kinh Bài 1 phần 5 4 bước ra quyết định
 • Bài 2: Tư duy của một nhà lãnh đạo
  • Bài 2 Tư duy của một nhà lãnh đạo Bài 2 phần 1 Tinh thần trách nhiệm
  • Bài 2 Tư duy của một nhà lãnh đạo Bài 2 phần 2 Tất cả là bài học
  • Bài 2 Tư duy của một nhà lãnh đạo Bài 2 phần 3 Tôn trọng sự khác biệt
  • Bài 2 Tư duy của một nhà lãnh đạo Bài 2 phần 4 Đồng hành sáng tạo
  • Bài 2 Tư duy của một nhà lãnh đạo Bài 2 phần 5 Ngữ cảnh
 • Bài 3: Self LeaderShip
  • Bài 3 Self LeaderShip Bài 3 phần 1 Nguyên lý tảng băng
  • Bài 3 Self LeaderShip Bài 3 phần 2 Nguyên lý tảng băng tiếp theo
  • Bài 3 Self LeaderShip Bài 3 phần 3 4 bước xây dựng nhân dang
  • Bài 3 Self LeaderShip Bài 3 phân 4 Xây dựng thói quen tốt
 • Bài 4: Trí thông minh cảm xúc
  • Bài 4 Trí thông minh cảm xúc Bài 4 phần 1 Tìm hiểu về trí thông minh cảm xúc
  • Bài 4 Trí thông minh cảm xúc Bài 4 phần 2 Luyện tập sự thức tỉnh
  • Bài 4 Trí thông minh cảm xúc Bài 4 phần 3 Quản lý cảm xúc của bạn
  • Bài 4 Trí thông minh cảm xúc Bài 4 phần 4 Phong cách hành vi & nguyên tắc giao tiếp DISC phần 1
  • Bài 4 Trí thông minh cảm xúc Bài 4 phần 5Phong cách hành vi & nguyên tắc giao tiếp DISC phần 2
  • Bài 4 Trí thông minh cảm xúc Bài 4 phần 6 Tìm kiếm sự phản hồi
 • Bài 5: Tư duy phát triển của nhà lãnh đạo
  • Bài 5 Tư duy phát triển của nhà lãnh đạo Bài 5 phần 1 Tư duy cố định & Tư duy phát triển
  • Bài 5 Tư duy phát triển của nhà lãnh đạo Bài 5 phần 2 Vai trò của tư duy phát triển với sự thành
  • Bài 5 Tư duy phát triển của nhà lãnh đạo Bài 5 phần 3 Xây dựng tư duy phát triển mỗi ngày
 • Câu hỏi kết thúc khoá học
  • Bài test thực hành kỹ năng lãnh đạo
   44 xp