2022-09.15_BG SỈ CẤP 1
Email: infohochiminh@nambac.vn
Người phụ trách NGÔ KIM THUẬN
Cập nhật gần nhất 18/04/2023
Thời gian hoàn thành 2 giờ 8 phút
Thành viên 6
KHÓA HỌC KỸ NĂNG 2023
 • Phần 1: Tổng quan
  • Bài 1 DISC là gì
  • Bài 2 Tại sao DISC quan trọng
  • Bài 3 Nguyên tắc nhận diện nhóm tính cách
 • Phần 2: Tại sao DISC quan trọng
  • Bài 4 Ngôn ngữ và cử chỉ người nhóm D
  • Bài 5 Ngôn ngữ và cử chỉ người nhóm I
  • Bài 6 Ngôn ngữ và cử chỉ người S
  • Bài 7 Ngôn ngữ và cử chỉ người nhóm C
  • Bài 8 Ưu điểm và nhược điểm tính cách D
  • Bài 9 Ưu điểm và nhược điểm tính cách I
  • Bài 10 Ưu điểm và nhược điểm tính cách S
  • Bài 11 Ưu điểm và nhược điểm tính cách C
  • Bài 12 Làm thế nào để tăng D
  • Bài 13 Làm thế nào để tăng I
  • Bài 14 Làm thế nào để tăng S
  • Bài 15 Làm thế nào để tăng C
  • Bài 16 Xây dựng bảng thích ứng với từng nhóm tính cách
 • Phần 3: Vận dụng DISC trong giao tiếp
  • Bài 17 Cách giao tiếp của người nhóm D và giao tiếp với người nhóm D như thế nào
  • Bài 18 Cách giao tiếp của người nhóm I và giao tiếp với người nhóm I như thế nào
  • Bài 19 Cách giao tiếp của người nhóm S và giao tiếp với người nhóm S như thế nào
  • Bài 20 Cách giao tiếp của người nhóm C và giao tiếp với người nhóm C như thế nào
 • Phần 4: DISC trong xây dựng đội nhóm
  • Bài 21 Các công việc phù hợp với từng nhóm tính cách
  • Bài 22 Tại sao cần đội nhóm có 4 nhóm DISC
  • Bài 23 Lựa chọn các tính cách theo giai đoạn đội nhóm
  • Bài 24 Cách phát huy thế mạnh của các nhóm nhân viên
  • Bài 25 Tạo động lực cho từng nhóm tính cách
 • Phần 5: DISC trong đàm phán và bán hàng
  • Bài 26 Nhận diện tính cách khách hàng
  • Bài 27 Khách hàng nhóm D và cách bán hàng cho người nhóm D
  • Bài 28 Khách hàng nhóm I và cách bán hàng cho người nhóm I
  • Bài 29 Khách hàng nhóm S và cách bán hàng cho người nhóm S
  • Bài 30 Khách hàng nhóm C và cách bán hàng cho người nhóm C
  • Bài 31 Luyện tập bán hàng phù hợp với từng nhóm tính cách
 • Phần 6: Tổng kết khoá học
  • Bài 32 Tổng kết khóa học
 • Phần 7: Bài kiểm tra khoá học
  • Bài kiểm DISC - thấu hiểu bản thân - Xây dựng đội nhóm thành công
   28 xp