2022-09.15_BG SỈ CẤP 1
Email: infohochiminh@nambac.vn
Thứ hạng

ĐẶNG THỊ TÚ UYÊN

Lv4. Hoàn thành
Thứ hạng

NGÔ KIM THUẬN

Lv2. Học viên
Thứ hạng

TÔ THỊ CHI MAI

Lv2. Học viên
1 ĐẶNG THỊ TÚ UYÊN
Lv4. Hoàn thành
933 XP 2 Huy hiệu 0 Chứng nhận
2 NGÔ KIM THUẬN
Lv2. Học viên
162 XP 4 Huy hiệu 0 Chứng nhận
3 TÔ THỊ CHI MAI
Lv2. Học viên
158 XP 2 Huy hiệu 0 Chứng nhận
4 THÁI KIẾT MINH
Lv1. Chào mừng
95 XP 3 Huy hiệu 0 Chứng nhận
5 LƯƠNG LỆ LINH
Lv1. Chào mừng
86 XP 11 Huy hiệu 0 Chứng nhận
6 NGÔ MINH TRÍ
Lv1. Chào mừng
32 XP 7 Huy hiệu 0 Chứng nhận
7 ĐOÀN THỊ KIM NGÂN
Lv1. Chào mừng
26 XP 2 Huy hiệu 0 Chứng nhận
8 HÀ NHẬT HUY
Lv1. Chào mừng
20 XP 1 Huy hiệu 0 Chứng nhận
9 LÊ MỸ DIỆU
Lv1. Chào mừng
15 XP 4 Huy hiệu 0 Chứng nhận
10 CHUNG KIM NGỌC
Lv1. Chào mừng
10 XP 2 Huy hiệu 0 Chứng nhận
11 Administrator
Lv1. Chào mừng
7 XP 5 Huy hiệu 0 Chứng nhận
12 ĐẶNG MINH HẢI
Lv1. Chào mừng
4 XP 1 Huy hiệu 0 Chứng nhận
13 PHAN THỊ BẠCH YẾN
Lv1. Chào mừng
3 XP 2 Huy hiệu 0 Chứng nhận