User rank

ĐẶNG THỊ TÚ UYÊN

Nhân viên chăm chỉ 2023
User rank

NGÔ KIM THUẬN

Student
User rank

TÔ THỊ CHI MAI

Student
1 ĐẶNG THỊ TÚ UYÊN
Nhân viên chăm chỉ 2023
933 XP 2 Badges 0 Certifications
2 NGÔ KIM THUẬN
Student
162 XP 4 Badges 0 Certifications
3 TÔ THỊ CHI MAI
Student
158 XP 2 Badges 0 Certifications
4 LƯƠNG LỆ LINH
Newbie
86 XP 8 Badges 0 Certifications
5 THÁI KIẾT MINH
Newbie
75 XP 3 Badges 0 Certifications
6 NGÔ MINH TRÍ
Newbie
32 XP 5 Badges 0 Certifications
7 ĐOÀN THỊ KIM NGÂN
Newbie
26 XP 1 Badges 0 Certifications
8 HÀ NHẬT HUY
Newbie
20 XP 1 Badges 0 Certifications
9 LÊ MỸ DIỆU
Newbie
15 XP 3 Badges 0 Certifications
10 CHUNG KIM NGỌC
Newbie
10 XP 2 Badges 0 Certifications
11 Administrator
Newbie
7 XP 5 Badges 0 Certifications
12 ĐẶNG MINH HẢI
Newbie
4 XP 1 Badges 0 Certifications
13 PHAN THỊ BẠCH YẾN
Newbie
3 XP 2 Badges 0 Certifications