Responsible NGÔ KIM THUẬN
Last Update 04/14/2023
Completion Time 1 hour 29 minutes
Members 3
30 PHÚT CÙNG TIẾN
  • Bài mở đầu Giới thiệu tổng quan
  • Bài 1 Rửa xe theo tiêu chuẩn Mỹ
  • Bài 2 Đánh bóng sơn xe ô tô
  • Bài 3 Phủ nano sơn
  • Bài 4 Phủ nano kính
  • Bài 5 Vệ sinh động cơ
  • Bài 6 Vệ sinh nội thất
  • Bài 7 Vệ sinh kính
  • Bài 8 Vệ sinh kim loại
  • Bài 9 Xịt gầm cách âm, chống sét
  • Bài 10 Kiểm định phim cách nhiệt
  • Bài kiểm tra Chăm sóc và làm đẹp xe ô tô
   32 xp