2022-09.15_BG SỈ CẤP 1
Email: infohochiminh@nambac.vn
B
🎉 BÁO TUỔI TRẺ CÙNG NAM BẮC CÔNG BỐ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU 🎉
🎉 BÁO TUỔI TRẺ CÙNG NAM BẮC CÔNG BỐ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU 🎉

BÁO TUỔI TRẺ CÙNG NAM BẮC NG BỐ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

✨ Trong ngày 27.07.2023 Báo Tuổi Trẻ đã có bài viết về việc xác nhận Nam Bắc bảo hộ nhưng thương hiệu của mình thông qua hình thức ng bố chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
🔥🔥 Các sản phẩm được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có ý nghĩa rất quan trọng đối với NAM BẮC. Nhãn hiệu được bảo hộ sẽ trở thành ng cụ đắc lực thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của chủ sở hữu và người tiêu dùng.
Link bài viết: https://tuoitre.vn/cong-ty-nam-bac-cong-bo-giay-chung-nhan-dang-ky-nhan-hieu-20230726170511145.htm
#noi_that_o_to_nam_bac #NamBac
B
💥 CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI - THƯƠNG HIỆU OSRAM 💥
💥 CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI - THƯƠNG HIỆU OSRAM 💥